Tekst

Jeg har skrevet tekster av ulikt slag siden 1997. Mange av disse tekstene handler om båter, kystkultur og nordnorsk kulturhistorie. Andre tekster handler om livet, reiseminner og undringer.  Jeg skriver i ulike formater; blogg, artikler, kortprosa og fagbøker og utforsker stadig nye.

Vitenskapelige artikler

Med M/S Polstjerna til vanns og til lands – og på museum. I: Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren. Akademika forlag 2012 s. 141-168 UiT

Patterns of Ethnic Boundaries. Boats and Museums in Northern Norway. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2011; Volum 67. s. 73-95 UiT

Båt og etnisitet i Nord-Norge. Veien videre? I: Samiske båter og båtbygging. Varangerbotn: Varjjat Sami Musea/ Varanger Samiske Museum 2010 s. 132-153

Innledning. I: Samiske båter og båtbygging. Varangerbotn: Varjjat Sami Musea/ Varanger Samiske Museum 2010 s. 6-13 UiT

Fartøyvern. Maritimt kulturmagasin

Hardanger Fartøyvernsenter. 2008

«Fartøyvern på museum?» 10-15

«Ta en semidieselmotor» 24-26

Undervisning / formidlingsmateriale

Kompendium til MS Polstjerna og DKS-prosjektet «Sel(v)sagt e de sel».

Tekster til audioguide MS Polstjerna

Utstillingstekster:

«Av samme ulla» Museum Nord, samarbeid med museer fra Island og Irland

«Cold Coast – Close Relationship»; jubileumsutstilling Sydpolekspedisjonen 2011 Tromsø Museum Universitetsmuseet

Avis Nordlys, kronikker 

«Ishavsfangst og polarforskning», Harald Dag Jølle og Mariann Mathisen 22.9.2010, s.3

https://www.nordlys.no/kronikk/ishavsfangst-og-polarforskning/s/1-79-5325749

«Nordlandsbåten og det samiske», Gørill Nilsen & Mariann Mathisen, 28.2.2006, s.3

https://www.nordlys.no/kronikk/nordlandsbaten-og-det-samiske/s/1-79-1975185

Ottar 2011

Polarskuta Fram – den fjortende deltaker? 41-47, 2011, Tromsø Museum Universitetsmuseet, UiT

Fartøyvern. Maritimt kulturmagasin

Hardanger Fartøyvernsenter. 2008

«Fartøyvern på museum?» 10-15

«Ta en semidieselmotor» 24-26

Bokmeldinger

Johannes Bjarne Alme: Ishavsfolk si erfaring. Boka om is, isens menn, storm og forlis i Historisk tidsskrift, 1:2011. 6 s

Elisabeth S. Koren og Frode Kvalø (red) Hundre år over og under vann, Norsk Maritimt Museums hundreårsjubileum 2014 i Museumsnytt 2014, 2 s

Kysten, Forbundet Kystens medlemsblad

«Monumenter over selfangst» (2015:1)

«Og mannen han gjekk seg i vedaskog – hei fara…» (2008:2)

«Jekteseilas og handelsvirksomhet – med litt trollskap og sjørøveri» (2006:3)

«Nordnorske fiskeres strategier mot fare» (2005:1)

«Å ferdes langs leia – før og nå. Organisering av kunnskap på 1800-tallet» (2004:3)

«Båra, draug og mainnskit» (2003:1)

%d bloggers like this: